Thursday, January 12, 2012

Kawasan baru

Pihak berkuasa tempatan dan masyarakat atau wargakota itu apa hubungan di antaranya? Hubungan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan penduduk-penduduk, pengunjung bandaraya Kuala Lumpur itu bagaimana? Para pedagang, perniaga, pengusaha, pelabur, atau sesiapa sahaja yang berada di kuala lumpur. Termasuk warga asing, pelancung luar negara sama ada secara halal atau haram di sisi undang-undang.

Peranan pihak berkuasa tempatan? Pegawai dan kakitangan penguatkuasa itu apabila menjalankan tugas itu adalah tugas apa sebenarnya? Menjadi pembantu pentadbir kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau menjadi kuasa asing di dalam bandaraya Kuala Lumpur? Menguatkuasakan undang-undang yang di perwakilkan dan menjaga serta mengawal harta benda Datuk Bandar Kuala Lumpur barangkali.

Saya bukakan perhatian tuan-tuan dan puan-puan berkaitan keseimbangan dalam kapasiti dan komposisi pekerjaan, berdasarkan pangkat, gaji dan tanggungjawab yang kita nikmati. Memang saya perhatikan sejak dulu.

Contoh:
1.      Seorang sarjan tadbir yang menjaga pegawai dan anggota di kebersihan yang berjumlah lebih 300 orang dan sarjan tadbir di unit setinggan yang menjaga pegawai dan anggota seramai 30 orang. Adil tak? Gaji mereka? KUP? Kanan?
2.      Waktu kerja yang bertugas di pejabat dan tugas luar yang perlukan syif? Gender? Masalah sosial yang terpaksa jabatan hadapi?

Bagaimana hieraki pangkat? Kekananan? ‘Senioriti’? Peperiksaan perkhidmatan? Tahap kecekapan? Betul ke perkiraan ini di ambil peduli oleh pengurusan jabatan? Saya bernar musykil dengan syarat dan penetapan kriteria kenaikan pangkat?

Saya bukan bermasalah dengan mana-mana pegawai atau pengurusan. Tapi ianya adalah ‘ketidakseimbangan’ yang berlaku sejak dulu. Ada apa cara penyelesaian? Atau saya sengaja mereka-reka cerita atau menfitnah sesiapa?

Anggapan saya, ramai yang  kecewa jika nasib dan hak yang sepatutnya kita dapat, tidak  diberikan dengan ganjaran yang setimpal. Bukan kita menentukan siapa yang lebih layak dan berhak hanya kerana berdasarkan kuasa kita sebagai ketua yang adil.

Wasallam..

No comments:

Post a Comment