Saturday, May 5, 2012

Kata itu di Kota!

Saya tak bisa mentafsir mimpi, atau memandang jauh ke hadapan dengan impian dan cita-cita baru.

Tapi saya mampu berkata benar, berusaha menetapi janji. Bukan cabaran baru tapi ini adalah corak perkembangan baru dalam dunia masa kini dengan pelbagai taburan maklumat dan infomasi.

Sebagai manusia normal kita boleh agak apa yang baik dan apa yang buruk, tapisan segala maklumat itu haruslah di perhalusi agak kebenaran itu sentiasa berada di pihak kita.

Kepada kawan-kawan yang turut serta menjalankan tugas dan tanggungjawab pada 28 April yang lalu, tahniah dan syabas!

Sekian..

No comments:

Post a Comment