Tuesday, May 15, 2012

MAJLIS PENYERAHAN 'OPTIMUS PRIME'

Majlis Penyerahan 'Prime Mover' di Padang Kawad Jabatan Penguatkuasaan DBKL.

'Bersama Menyumbang, Bandaraya Cemerlang'

No comments:

Post a Comment