Sunday, November 25, 2012

Selamat Pagi Dataran Merdeka! #HimpunanHijau

Ikhlas dari Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaya Kuala Lumpur.

No comments:

Post a Comment