Tuesday, April 29, 2014

Iklan yang tidak boleh di cabut! Penguatkuasa bersalah?Berdasarkan tajuk & artikel yang di lapurkan, DBKL bersalah & di arahkan untuk bayar gantirugi. Mungkin kes terpencil, tapi kaitan nya dengan petugas / penguatkuasa impaknya besar. Kerana kategori iklan yang boleh di lesenkan atau iklan yang tidak mendapat kebenaran atau klasifikasi iklan  yang tidak boleh di cabut atau di tanggalkan. 

Di mata awam atau rakyat, iklan yang sebagaimana boleh di pasang atau boleh dilekatkan? Pihak DBKL hanya membenarkan iklan yang sebagaimana? Mengapa ada iklan boleh di pasang pada tiang dan pokok atau iklan yang di pasang di premis perniagaan? Atau di pasang di kediamam atau bangunan milik persendirian? 

Nampaknya, iklan yang tidak berunsur perniagaan boleh di pasang. Iklan yang berbentuk sepanduk, bunting, atau kain rentang juga tidak boleh di tanggalkan. Seperti ceramah, tazkirah, perayaan, pemberitahuan / pengumuman juga tidak boleh di cabut walau tidak dilesenkan atau memohon permit dari pihak DBKL. Orang awam akan mengambil kesempatan mengantung & memaparkan pelbagai bentuk pengumuman, demontrasi, politik, sukan, dan semua bentuk aktiviti sosial yang tidak berasaskan keuntungan.

Bagaimana penguatkuasa DBKL nak pantau? Atas keputusan siapa & siapa nak bertanggungjawab? 

No comments:

Post a Comment