Tuesday, June 10, 2014

Ugutan atau Arahan Semasa?

Jika berlaku 'ugutan' dalam menyampaikan arahan semasa atau arahan kerja, bagaimana pegawai bawahan nak kenalpasti? 

Hieraki kuasa pemerintahan masih digunapakai atau satu laporan bertulis patut di buat kepada pengurusan yang lebih tinggi? atau pegawai / kakitangan bawahan akan sentiasa dan terus dipersalahkan? 

Pengucapan awam atau lisan boleh dianggap sebagai menyatakan kenyataan awam. Manakala penulisan di laman awam juga boleh di anggap sebagai kenyataan awam. Tapi bagaimana arahan kerja yang tidak menepati syarat perkhidmatan? Seperti arahan kerja 6 atau 7 hari seminggu dijalan kan? Alasan kerja kurang sejam atau boleh tuntut kerja lebih masa sejam? Atau kerja 9 jam sehari atau kerja 8 jam sehari? 

Jika perkara 17 digunapakai untuk menamatkan perkhidmatan saya, mohon rujuk perkara 20 Memulakan prosiding undang-undang dan bantuan guaman dan perkara 22 Melaporkan kerja atau kelakuan yang tidak memuaskan juga dalam Kaedah-Kaedah Pegawai Penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1992. 

Bukan semua penguatkuasa yang ada ini tunggul. Pembuktian kes bukan perkara susah pun jika dah 6 bulan perlaksanaan sistem kerja 6 hari seminggu atau kerja hari sabtu hakiki. Pihak pengurusan pula apa bukti yang ada bagi menyokong arahan kerja tersebut? Surat arahan ada? Arahan pihak ketua  jabatan ada? Arahan atau surat dari pengurusan tertinggi ada? 

Yang berlaku di Jabatan Penguatkuasaan sekarang adalah apa? Arahan atau Ugutan? 

No comments:

Post a Comment