Monday, September 8, 2014

ANULAE DBKL membantah arahan kerja secara giliran / shift pada setiap Sabtu di Jabatan Penguatkuasaan.

- Wujud "double standard" dalam arahan tugas.

- Ada unit-unit tertentu tidak tertakluk dengan arahan kerja secara giliran / shift pada setiap hari Sabtu. Diberi bayaran lebih masa bila bertugas hari Sabtu.

- Pegawai bergred N27 ke atas dikecualikan bertugas pada hari Sabtu.

- Cadangan / penambahbaikan kesatuan sekerja ANULAE bersama ahli Majlis Bersama Jabatan pihak pekerja DBKL di dalam mesyuarat waktu bekerja secara giliran / shift di Jabatan Penguatkuasaan pada 19 Mac 2014 tidak di terima pakai.

- ANULAE DBKL mahu perlaksanaan giliran / shift pada setiap hari Sabtu di Jabatan Penguatkuasaan di kembalikan kepada asal dengan tiada paksaan bertugas, diberi bayaran lebih masa jika bertugas, ditetapkan pengiliran kerja secara adil dan saksama.

*Tindakan Unit JPSM Bahagian Perkhidmatan

No comments:

Post a Comment